Bases de danses urbanes

Diumenge 8 de març de 2020
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d´aquestes bases.

Condicions

Poden participar estudiants de dansa de qualsevol nacionalitat a partir de 6 anys (2014) complerts durant l'any del concurs, al 31 de desembre de 2020.

No poden participar conservatoris, centres professionals o escoles de dansa concertades o subvencionades en part o en la seva totalitat pel govern o l'Estat.

Tots els alumnes han d'inscriure's a través d'un professor, centre, associació o escola de dansa, no s'acceptaran candidats per lliure.

En cap cas es permetrà copiar coreografies d'altres coreògrafs ni tampoc coreografies amb músiques de contingut discriminatori o irrespetuós.

En les categories amb menors de 16 anys el jurat podra penalitzar en la valoració de tècnica per l'utilització d'actituds o gestos inapropiats per l'edat del participant.

Un cop realitzades les inscripcions no es reemborsarà l'import sota cap concepte.

Categories

En el cas que una categoria no tingués el nombre mínim d'inscripcions, l'organització es reserva el dret de dissoldre la categoria o ajuntar-la amb una altra de característiques similars tenint en compte la inicial.

Grupal

En la categoria grupal cada escola només podrà presentar 2 coreografies en cada categoria.

Han de tenir un mínim de 6 intèrprets en totes les categories, excepte en la categoria Baby - Nens/es de 6 a 9 anys en que el mínim serà de 4
intèrprets. No hi ha màxim però tenir en compte es dimensions de l'escenari (16 m d'ample X 7 m de profunditat)

La categoria vindrà establerta per la/pel participant de més edat.
Excepcionalment es permetrà que 2 integrants del grup passin en un any de l'edat establerta en els grups de 6 persones i 3 en els grups de 12 persones.

► Baby - Nens/es de 6 a 9 anys, ambdós inclosos, mínim 4
intèrprets.
► Infantil - Nens/es de 10 a 12 anys, ambdós inclosos.
► Junior - Nois/es de 13 a 15 anys, ambdós inclosos.
► Juvenil - Nois/es de 16 a 18 anys, ambdós inclosos.
► Absoluta - Nois/es de 19 a 26 anys, ambdós inclosos.

Parelles

Cal que els participants tinguin l'edat corresponent. En aquesta categoría cada parella només podrà presentar una coreografia en cada disciplina.

► Mini parelles - Nois/es de 10 a 15 anys, ambdós inclosos.
► Parelles - Nois/es 16 a 21 anys, ambdós inclosos.

Individual

En la categoría individual cal que els participants tinguin l'edat corresponent. En aquesta categoría cada ballarí/ina només podrà presentar una coreografia.

► Mini solista- Nois/es 10 a 15 anys, ambdós inclosos.
► Solista - Nois/es 16 a 21 anys, ambdós inclosos.


Jurat

El jurat estarà format per professionals del ball i els Directors del Concurs.

El jurat valorarà, sobre 5 punts, els següents aspectes: Originalitat, vestuari, varietat d'estils, execució, tècnica, musicalitat i formacions.

Les decisions del jurat son definitives i no s'admetran reclamacions. Tots els membres del jurat tenen formació i experiencia professional i l'organització confia plenament en el seu criteri.

Uns dies després del concurs s'enviaran les puntuacions a cada escola. En cap cas es podran sol.licitar el mateix dia del Concurs.
Isabel Notivoli
Presidenta TALP
DirectoraJosep Mª López Santamaria
Ballarí, mestre de ball i coreògraf
Director artístic

Titulat en dansa clàssica i en Coreografia i tècniques d'interpretació de la dansa pel Institut del Teatre.


Marc Codony
Ballarí i professor

Inicia la seva formació en el món de les danses urbanes rebent classes de Breakdance i Hip-Hop ampliant posteriorment els seu estudis en diferents escoles nacionals i internacionals.
Ha treballat com a ballarí per a diferents artistes com Frank Diago, Baby K i Victor Arbelo entre d'altres. Realitzat treballs per a diferents marques de reconegut prestigi i actuat en un programa de TV.

David G de la Cruz
Ballarí, coreògraf i professor de hip hop

També conegut com Big Bro va néixer a Les Palmes de Gran Canària i es va iniciar en el ball ben aviat formant-se en Modern Jazz i Old School amb diferents professionals nacionals i internacionals.
Ha treballat com a ballarí en diferents companyies, amb cantants de reconegut prestigi , en publicitat i creant espectacles propis.
Actualment es dedica a la tasca docent que complementa realitzant cursos d'Old School en diferents escoles d'arreu del país.
Ha format part del jurat en varis campeonats de danses urbanes.

Esther Pino
Ballarina, coreògrafa i professora de hip hop

Es va formar en les millors escoles de Barcelona i Tarragona amb diferents professionals.
Ballarina en grups de competició en el quals va adquirir les primeres posicions en competicions nacionals i internacionals.
Directora de la Companyia Radikhal Fam i coreògrafa i ballarina en les gires de diferents cantants de reconegut prestigi.
Actualment es dedica a la tasca docent i ha format part del jurat en diversos campionats de danses urbanes.

Durada

Les coreografies grupals de han de tenir una durada màxima de 3 minuts.

Les coreografies individuals i de parelles han de tenir una durada màxima de 2 minuts.

El temps es comptabilitzarà des de l'inici de la música o col.locació a l'escenari, fins al final de la coreografia.

Vestuari i escenografia

El vestuari a de ser adient a l'edat dels participants.

Les mesures de seguretat del Teatre prohibeixen l'ús de foc, cigars, espelmes, materials inflamable, tòxics i/o perillosos.

Estan prohibits fum i carboglace o qualsevol altre producte que pugui afectar a la coreografia següent com talc, resina, purpurina, plomes, etc.

En cas de precisar atrezzo i/o escenografia específics. Queda sota la responsabilitat de cada Escola, el seu trasllat, la seva col.locació, la seva recollida i la seva custòdia. No estan permesos l'utilització d'elements que puguin ferir o causar lesions als ballarins.

El temps total del muntatge i del desmuntatge no podrà excedir de 30 segons.

Mides escenari 16m. amplada per 7m. de profunditat.

Fotografies i enregistraments

No està permés fer fotografies i/o enregistraments amb flash durant el concurs.

Només podran enregistrar imatges les persones autoritzades per l'organització degudament acreditades.

Les imatges captades seran propietat de l'organització pel que fa a la seva reproducció i distribució. Aquests enregistraments poden ser utilitzats amb finalitat comercial o promocional, inclosa la publicitat en benefici de tercers, siguin quins siguin els productes anunciats.

Els concursants cedeixen aquests drets a l'organització de forma permanent i irrevocable, sense límit de temps ni de lloc.

Només el comitè organitzador podrà acordar contractes amb canals de televisió o bé particulars.

Els concursants no tindran dret a cobrar honoraris per les gravacions efectuades durant la competició.

Consideracions finals

Les places són limitades i acceptades en estricte ordre d'arribada, es faran efectives un cop entregada la documentació i efectuat el pagament.

L'organització no es fa responsable de les lesions i/o accidents que es produeixin abans, durant o després del concurs (els participants tenen l'obligació d'acudir degudament assegurats).

Cada grup participant, amb menors d'edat, haurà de portar, com a mínim, una persona responsable per cada 10 participants.

L'organització no es farà responsable de les pertinences personals de les/dels participants en el concurs, han de romandre en tot moment amb els ballarins o amb una persona responsable de cuidar-los.

Es recorda que està totalment prohibit menjar i beure dins del teatre.

Per consideració al públic i als concursants no es permetrà l'entrada a la sala un cop hagi començat el Concurs.

No es podrà entrar ni sortir durant el desenvolupament del Concurs, caldrà respectar les indicacions del personal de sala.

Cal desconectar els telèfons mòbils i tot tipus d'alarmes abans de l'inici de la funció i es prega als espectadors que evitin possibles estossecs i altres sorolls que poden desconcentrar als intèrprets i molestar a la resta de públic.

El concurs es reserva el dret d’admissió.

Inscripcions de danses urbanes

Les INSCRIPCIons S´HAURÀN DE REALITZAR a partir l'1 d'octubre i ABANS DEL 28 DE GENER DE 2020

Procediment del concurs

Per formalitzar la inscripció:

► Omplir el formulari d'inscripció indicant, nom de l'Escola, nom i cognoms del nen/a, adreça, codi postal i població, correu electrònic i telèfon de contacte, edat i categoria, una per cada participant en el cas dels grups.
► Còpia del DNI o Passaport i una fotografia de carnet del participant.
► Autorització del representant legal en cas de menors d'edat o del participant si és major d'edat, i còpia del DNI o Passaport.
► Enviar la música de les coreografies gravades en alta qualitat.
► La participació en el concurs té un cost de:
Per ballarí:
    18€ En concepte d'inscripció en danses urbanes.
Per coreografia presentada:
    32€ per coreografia grupal fins a 6 participants en danses urbanes
    42€ per coreografia grupal de 7 a 10 participants en danses urbanes
    52€ per coreografia grupal d'11 o més participants en danses urbanes
    24€ coreografia per parella en danses urbanes
    12€ coreografia Individual en danses urbanes
Professors acompanyants:
    8€ per acreditació per especialitats dia 8 de març. Màxim 5 (professors/es) per Escola.
► Forma de pagament: transferència a l'Associació de Ball Tots A La Pista TALP. En la següent entitat bancària: BBVA ES80 0182 9798 28 0200062537. Preferentment un únic pagament especificant en el concepte de la transferència el nom de l'Escola.

L'enviament de tota la documentació, inclosa la música i el comprobant de pagament s'ha d'enviar per correu ordinari abans del 28 de gener de 2020 a:

Majo Mexa - Concurs Dansa
C/ del Dos de Maig, 200 entl. 3a.
08013 Barcelona
Tel. 626 37 52 43

Les places són limitades i en estricte ordre d'inscripció.

Es considerarà realitzada la inscripció un cop rebuda tota la documentació, música, el comprobant de pagament i confirmació per part de l’organització.

El fet d'inscriure's implica l'acceptació del present Reglament sense condicions i sense dret a reemborsament.

Músiques

Els participants hauran de fer arribar a l'organització les músiques de les coreografies o variacions que ballaran en format mp3., abans del 28 de gener de 2020.

La música es pot fer arribar indicant l'enllaç (wetransfer o similar), per correu ordinari o telemàticament a

Cada música haurà de presentar-se en un arxiu independent, indicant en el nom de l'arxiu: el nom del participant o grup, el títol de la cançó i variació o coreografia a la que correspon.

Cada participant es responsabilitzarà del pagament de drets d'autor si correspongués.Desenvolupament

Acreditacions

Els concursants hauran de presentar-se al Teatre Ateneu de Sant Celoni (Carretera Vella, 25 ) el dia 8 de març de 2020 a l'hora que se'ls hagi convocat per tal d'acreditar-se i conèixer en quina posició sortiran abans de l'inici del concurs.

Per agilitzar aquest tràmit, el grup s'esperarà per ordre d'arribada amb el DNI a la mà. Haureu de seguir les instruccions de l'organització.

L'acreditació s'ha de portar sempre a sobre en lloc visible, exceptuant el moment de l'actuació, i s'ha de mostrar a qualsevol persona de l'organització que ho sol.liciti.

Les acreditacions son indispensables per poder accedir a totes les dependències del Teatre. Sempre es seguiran les indicacions de l'organització.

L'organització es reserva el dret d'admissió.

Ubicació

Teatre Ateneu de Sant Celoni
Carretera Vella, 25,
08470 Sant Celoni
Barcelona, Espanya


Concurs

El concurs de danses urbanes tindrà lloc al Teatre Ateneu de Sant Celoni el 8 de març de 2020 i estarà obert al públic en general subjecte a disponibilitat d'entrades i aforament del teatre, amb venda preferent fins a 15 dies abans per a les Escoles de Dansa que tinguin alumnes participant.

Cada participant haurà de portar el 8 de març un pendrive amb només la música de la seva coreografia.

L'ordre de participació i distribució dels diferents grups serà determinat per la direcció tècnica, reservant-se el dret a possibles canvis.

Els professors o acompanyants podran accedir a camerinos amb l'acreditació corresponent.

Serà responsabilitat de cada ballarí estar preparat al seu torn per començar la seva actuació i es demanarà màxim silenci a les cametes mentre s'espera per ballar.

Es permet l'accés a la zona de backstage d'un o dos acompanyants o professors degudaments acreditats durant l'actuació del seu alumnes, però en cap cas poden contar els temps musicals sota penalització en la nota de tècnica.

Premis

En el lliurament de premis totes/tots les/els participants hauran de pujar a l'escenari amb el vestuari emprat a la coreografia en el cas d'haver participat en diferents categories podrà sortir amb el de l`última actuació.  • 1 Beca de formació de 120€

  • 2 Beques de formació de 100€

  • Trofeus per a totes les categories

  • Premis otorgats per la botiga Klass Dance

  • Diploma de participació, obsequi i fotografies


La decisió d'otorgament de les beques serà sota la decisió conjunta de tots els membres del jurat i en poden optar tots els participants del concurs.

El jurat podrà declarar un premi desert.


Dret de reclamació
Només l'organització tindrà dret a dictar decisions definitives sobre qualsevol variació d'allò estipulat en les normes del Concurs.

Les decisions del jurat seran definitives i no admetràn reclamacions. En cas de dubte sobre la interpretació d'algun punt del reglament, únicament serà vàlida la versió catalana de la normativa establerta.

 

Contacte

Nom

Email

Telèfon

Assumpte

Missatge


COL·LABORADORS

Ajuntament Sant Celoni
TALP
espacio Logopedico
klass dance
Ballet Papier
▲ Inici
Facebook del Concurs Dansa Baix Montseny   Instagram del Concurs Dansa Baix Montseny
Avís legal  |  Política de privacitat   |  Política de cookies
© Associació de Ball Tots A La Pista "TALP"