| català | castellano |

Avis Legal

En compliment de l'article 10 de la Lllei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'entitat:
Associació de Ball Tots A La Pista (TALP)
NIF: G179982279
Email: adb.talp@gmail.com

Finalitat de la pàgina web.
Difondre les activitats i esdeveniments del Concurs de Dansa del Baix Montseny
El present avís legal (d'ara endavant, l' "Avís legal) regula l'ús del lloc web: www.concursdansamontseny.com

Legislació.
Amb caràcter general les relacions entre Associació de Ball Tots a La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Ús i accés d'usuaris.
L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Associació de Ball Tots a La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny o qualsevol de les seves delegacions.

Propietat intel.lectual i industrial.
Els drets de propietat intel.lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de l'Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni àdhuc citant les fonts, excepte consentiment per escrit de l'Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny.

Contingut de la web i enllaços (links).
l'Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

l'Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es puguir accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l'Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny. La presència "links" o enllaços a les pàgines web de l'Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Política de privadesa

Els donem la benvinguda a la nostra web i els recomanem conèixer aquests termes abans que ens faciliti les seves dades personals en ella.
En cap cas es recaptaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d'aquests.
Principis importants
Per l'Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny, és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits en aquesta web.
Volem compartir els nostres principis respecte a la seva privadesa:
Mai sol.licitarem informació personal tret que realment sigui necessària per prestar-li els serveis que ens sol.liciti.
Mai compartirem informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la seva autorització expressa.
Mai utilitzarem les seves dades personals amb una finalitat diferent a l'expressada en aquesta política de privadesa.
Aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autorregulació, per la qual cosa li aconsellem que com a usuari la visiti periòdicament.
Regulacions legals a les quals s'acull aquesta web
Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
Responsable del tractament de les teves dades personals
Identitat del responsable: l'Associació de Ball Tots A La Pista (TALP)
Nom comercial: Concurs de Dansa del Baix Montseny
NIF/CIF: G179982279
Adreça: Carrer Surers, 1- Riells i Viabrea - 17404 - Girona
Correu electrònic: adb.talp@gmail.com
Activitat: Concurs Dansa
Per al tractament de dades dels nostres usuaris hem implantant totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.
Procedència de les seves dades
Les dades personals que tractem al nostre centre són facilitats pels propis usuaris.
Drets dels usuaris
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny estem tractan dades personals que ens concerneixen o no.
Les persones interessades tenen dret a:
Sol.licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
Sol.licitar la seva rectificació o supressió.
Sol.licitar la portabilitat de les dades.
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol.licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol.licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Concurs de Dansa del Baix Montseny deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol.licitar la portabilitat de les seves dades.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Àgencia Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.
Finalitat del tractament de les seves dades personals
Per garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algorismes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per recolzar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.
Concurs de Dansa del Baix Montseny no vendrà, llogarà ni cedirà dades de caràcter personal que puguin identificar a l'usuari, ni ho farà en el futur a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col.laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col.laborador i la finalitat de la col.laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.
Tractament de les seves dades
La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.
Per contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta politica de privadesa.
L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada també en el consentiment que se li sol.licita
Conservació de les seves dades
Les dades personals proporcionades es conservaran:
Mentre es mantingui la relació mercantil.
No es sol.liciti la seva supressió expressa per part de l'interessat.
Seguretat de les dades
Concurs de Dansa del Baix Montseny es compromet en l'ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat dels mateixo, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l'establer en la normativa vigent de protecció de dades.
Concurs de Dansa del Baix Montseny no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d'internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.
Acceptació i consentiment
L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptatn i consentint el tractament dels mateixos per part de Concurs de Dansa del Baix Montseny en la forma i per les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.
Canvis en la política de privadesa
Concurs de Dansa del Baix Montseny es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-se a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits , el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduits amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Política de cookies

l'Associació de Ball Tots A La Pista (TALP) Concurs de Dansa del Baix Montseny, a través del present document recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del que es disposa en l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Les cookies s'emmagatzemen en l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar la pàgina web www.concursdansamontseny.com, amb la finalitat de millorar l'usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques. En el cas d'aquells usuaris que ja siguin clients de l'entitat, la informació recaptada amb les cookies servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que l'entitat posa a la seva disposició per a la gestió dels serveis.

La present Política de Cookies serà aplicable a aquells usuaris que voluntàriament visiten les pàgines web de l'entitat, emplenen formularis de recollida de dades, accedeixen a les eines que l'entitat posa a la disposició dels seus clients per gestionar els seus serveis, o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a l'entitat, o l'accés a dades per l'entitat, per a la prestació dels seus serveis.

L'entitat informa als usuaris de les seves pàgines web, de l'existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d'informar-los sobre l'ús i de l'objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines, suposa el coneixement i l'acceptació de la present Política per part d'aquests usuaris.
Ús de cookies per part de www.concursdansamontseny.com
Vostè presta el seu consentiment exprés per a la utilització de cookies al nostre portal, ja sigui mitjançant l’acceptació expressa realitzada en l’avís o per la mera navegació per la pàgina web www.concursdansamontseny.com.

Pot rebutjar el tractament de les dades denegant els permisos d’ús de cookies seleccionant la configuració apropiada del seu navegador. No obstant, si les desactiva, pot ser que la seva navegació per www.concursdansamontseny.com no sigui òptima i algunes de les seves utilitats no funcionin correctament.

A continuació l’informem detalladament de les cookies que poden instal·lar-se des de la pàgina web www.concursdansamontseny.com. En funció de la seva navegació podran instal·lar-se totes o només algunes de les cookies indicades.

COOKIES DE TERCERS
Cookies analítiques: galetes de Google Analytics
Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític del web prestat per Google. Inc, una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual es troba a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (” Google”).

Google Analytics utilitza cookies per ajudar-nos a analitzar l’ús que fan els usuaris de la pàgina web. La informació que genera la cookie sobre l’ús del lloc web (incloent l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del lloc web. D’aquesta manera, les cookies d’anàlisi poden ser utilitzades pel seu reconeixement en successives visites, per obtenir informació sobre la data i hora de la seva última visita, mesurar alguns paràmetres de trànsit dins del propi lloc web, i estimar el nombre de visites realitzades, de manera que puguem enfocar i ajustar els serveis de forma més efectiva.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. En aquests casos, Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi.

En utilitzar aquesta pàgina web consent el tractament de la seva informació per Google en la forma i per als fins anteriorment indicats. L’exercici de qualsevol dret s’haurà de realitzar mitjançant comunicació directa amb Google.

Per optar per no ser rastrejats per Google Analytics a través de tots els llocs web podeu consultar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Nom: _utma , _utmb , _utmc , _utmz , _utmv
Proveïdor: Google Analyitics
Propòsit: La finalitat d’aquestes cookies és la d’establir la connexió amb el servei de Google.com la política de seguretat del qual es troba https://www.google.es/intl/es/policies/privacy Les cookies de Google Analytics, generen un identificador d’usuari, el qual s’utilitza per detectar quantes vegades l’usuari ha visitat aquesta pàgina web, calcular quan s’ha acabat una sessió, l’origen de l’usuari i les keywords. Així mateix, també registra quan va ser la primera i l’última vegada que l’usuari va visitar el web www.concursdansamontseny.com.
Galetes permanents:
_utma activa durant un termini de 2 anys
_utmz activa durant un termini de 6 mesos

Cookies temporals:
_utmb
_utmc
_utmv

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de l'entitat encara que l'ús d'alguns serveis podrà ser limitat.

Si una vegada atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s'hauran d'eliminar aquelles emmagatzemades en l'equip de l'usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

La forma de configurar els diferents navegadors per exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anterior, es pot consultar a:

Si utilitzeu Microsoft Internet Explorer, en l’opció de menú Eines > Opcions d’Internet> Privadesa> Configuració. Per saber més visiteu:http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookieshttp://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Si utilitzeu Firefox, en l’opció de menú Eines > Opcions > Privadesa> Galetes. Per saber més visiteu:http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Si utilitzeu Chrome, en la secció d’Opcions > Opcions avançades > Privadesa. Per saber més visiteu:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Si utilitzeu Opera , en l’opció de Seguretat i Privacitat , podrà configurar el navegador . Per saber més visiteu:http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

Facebook del Concurs Dansa Baix Montseny   Instagram del Concurs Dansa Baix Montseny
Avís legal  |  Política de privacitat   |  Política de cookies
© Associació de Ball Tots A La Pista "TALP"