Bases de Clàssic, Jazz i Contemporani

Dissabte 7 de març de 2020
La participació en aquest concurs suposa l'acceptació d´aquestes bases.

Condicions

Poden participar estudiants de dansa de qualsevol nacionalitat d'edat compresa entre 6 i 21 anys (1999-2014) complerts durant l'any del concurs al 31 de desembre de 2020.

No poden participar conservatoris, centres professionals, associacions o escoles de dansa concertades o subvencionades en part o en la seva totalitat pel govern o l'Estat.

Tots els alumnes han d'inscriure's a través d'un professor, centre o escola de dansa, no s'acceptaran candidats per lliure.

En cap cas es permetrà copiar coreografies d'altres coreògrafs, exceptuant el repertori clàssic.

En les categories amb menors de edat el jurat podra penalitzar en la valoració de tècnica per l'utilització d'actituds o gestos inapropiats per l'edat del participant.

Un cop realitzades les inscripcions no es reemborsarà l'import sota cap concepte.

Categories

En el cas que una categoria no tingués el nombre mínim d'inscripcions, l'organització es reserva el dret de dissoldre la categoria o ajuntar-la amb una altra de característiques similars tenint en compte la inicial.

Grupal

En la categoria grupal cada escola només podrà presentar 2 coreografies en cada categoria.

Han de tenir un mínim de 6 intèrprets en totes les categories, excepte en la categoria Dansa Clàssica I (CLA-I) - Nens/es de 6 a 9 anys en que el mínim serà de 4
intèrprets. No hi ha màxim però tenir en compte es dimensions de l'escenari (16 m d'ample X 7 m de profunditat)

La categoria vindrà establerta per la/pel participant de més edat.
Excepcionalment es permetrà que 2 integrants del grup passin en un any de l'edat establerta en els grups de 6 persones i 3 en els grups de 12 persones.

► Dansa clàssica I (CLA-I) - Nens/es de 6 a 9 anys, ambdós inclosos, mínim 4
intèrprets. En aquesta categoria es valorarà que tan la coreografia com el tema escollit mostri el conjunt d'aptituds artístiques del nen/a dalt de l'escenari i que sigui adecuat a les seves capacitats.
► Dansa clàssica II (CLA-II) - Nens/es de 10 a 13 anys, ambdós inclosos
► Dansa clàssica III (CLA-III) - Nois/es de 14 a 17 anys, ambdós inclosos
► Dansa clàssica IV (CLA-IV) - Nois/es de 18 a 21 anys, ambdós inclosos

► Dansa contemporània II (CON-II) - Nens/es de 10 a 13 anys, ambdós inclosos
► Dansa contemporània III (CON-III) - Nois/es de 14 a 17 anys ambdós inclosos
► Dansa contemporània IV (CON-IV) - Nois/es de 18 a 21 anys ambdós inclosos

► Dansa Jazz II (JAZZ-II) - Nens/es de 10 a 13 anys, ambdós inclosos
► Dansa Jazz III (JAZZ-III) - Nois/es de 14 a 17 anys, ambdós inclosos
► Dansa Jazz IV (JAZZ-IV) - Nois/es de 18 a 21 anys, ambdós inclosos
Les categories de jazz engloben les diferents modalitats d'aquesta disciplina.


Individual


En la categoría individual cal que els participants tinguin l'edat corresponent. En aquesta categoría cada ballarí/ina només podrà presentar una coreografia en cada disciplina.

► Repertori clàssic A (REP-A) - Nois/es de 12 a 15 anys, ambdós inclosos. Obligatori puntes noies.
► Repertori clàssic B (REP-B) - Nois/es de 16 a 19 anys, ambdós inclosos. Obligatori puntes noies.

► Dansa contemporània solo (CON-S III) - Nois/es de 14 a 17 anys, ambdós inclosos
► Dansa contemporània solo (CON-S IV) - Nois/es de 18 a 21 anys, ambdós inclososJurat

El jurat estarà format per professionals del món de la dansa i la Directora del Concurs.

El jurat valorarà, sobre 5 punts, els següents aspectes: Impresió artística, execució, tècnica i composició coreogràfica.

Les decisions del jurat son definitives i no s'admetran reclamacions. Tots els membres del jurat tenen formació i experiencia professional i l'organització confia plenament en el seu criteri.

Uns dies després del concurs s'enviaran les puntuacions a cada escola. En cap cas es podran sol.licitar el mateix dia del Concurs.
Isabel Notivoli
Presidenta TALP
Directora


Josep Mª López Santamaria
Ballarí, mestre de ball i coreògraf
Director artístic


Titulat en dansa clàssica pel Conservatori professional de l'Institut del Teatre i en Coreografia i tècniques d'interpretació de la dansa pel Conservatori Superior de Dansa.
Comença la seva carrera com a ballarí professional al Theatersommer Netzeband i posteriorment al Staatstheater Schwerin (Alemanya).
Durant la seva trajectòria ha ballat al Gran Teatre del Liceu, al Teatro Real i a l'Òpera Berlioz.
Del 2005 al 2011 va treballar com a ballarí intèrpret del Conservatori Superior de Dansa de Barcelona en el departament de Coreografia.
El 2008 va crear la seva pròpia companyia amb la que va muntar un espectacle infantil de teatre i dansa adaptat a la llengua de signes.
Professor de dansa clàssica en diferentes escoles de prestigi i centres de dansa autoritzats pel Departament d'Ensenyament.
Director artístic del Concurs de Dansa del Baix Montseny des de l'any 2016.
Tècnic especialista en la branca Administrativa i Comercial.Blanca Ferrer Carsi
Ballarina i Professora de dansa clàssica.

Titulada en dansa clàssica pel Conservatori professional de l'Institut del Teatre i l'Escola de Música i Dansa de Colònia (Alemanya).
En la seva trajectòria professional a format part com a intèrpret a diferents companyies d'Alemanya i Barcelona, on ha pogut treballar amb coreògrafs de prestigi com I.Lazarov, R.Dömmer, M.Bigonzetti, John Neumeier, Lazzini, Vladimir Derivianko, Uwe Scholz, Mar Gómez i Ramon Oller entre d'altres.
Actualment forma part de l'Equip docent del Conservatori Superior, Professional i de la companyia IT Dansa de l'Institut del Teatre.


Daniel Corrales Álvarez
Ballarí i professor de dansa contemporània

Nascut a Barcelona, realitza la seva formació en dansa clàssica i contemporània. Ha treballat en diferents companyies com Metros, Plan B, AADK Berlín, Gelabertazzopardi, Standtheater Sankt Gallen i Sol Picó.
També ha participat en nombroses produccions nacionals i internacionals amb directors com Lindsay Kemp, Calixto Bieito, Mario Gas, Phyllida Lloyd, David McVicar, Mario Gas, Robert Carsen i Thomas Wilhem entre d'altres.
Actualment combina els seus treballs com intèrpret amb la docència, realitzant cursos de formació i classes per a professionals.
Ha format part del jurat en varis concursos de dansa nacionals i es llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la UB.
 


Eugènia Mur
Professora de jazz i claqué

Graduada en Coreografia i tècniques d'interpretació de la dansa pel Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre, en Teatre Musical a l'Escola Coco Comín, i en art dramàtic a l'estudi Nancy Tuñon. Amplia la seva formació amb cursos d'interpretació amb Boris Rotenstein al Col.legi del Teatre, intensius de teatre musical a l'Escola Memory, i amb diferents cursos de doblatge i actuació davant la càmera.
Ha actuat en diferents tipus d'espectacles com a actriu i ballarina, col.laborat amb l'Escac i realitzat pel.lícules i programes de televisió.
Va formar part del cos de ball del musical "Moustache, The Rhythm Musical" al Teatre Apolo de Barcelona, ha estat jurat de diferents concursos de dansa i actualment compagina la seva carrera artística amb la seva tasca com a docent.

Durada

Les coreografies grupals de (clàssic, contemporani i jazz) han de tenir una durada màxima de 3 minuts.

Les coreografies individuals de dansa contemporània han de tenir una durada màxima de 2'30''.

En les variacions de repertori clàssic la durada vindrà marcada pel propi repertori.

El temps es comptabilitzarà des de l'inici de la música o col.locació a l'escenari, fins al final de la coreografia.

Vestuari i escenografia

No esta permés portar roba ample que amagui les línies corporals dels/de les intèrprets.

El vestuari de Dansa clàssica I (CLA-I) i Jazz II (JAZZ-II) ha de ser adient a l'edat i a l'estil de dansa.

En la categoria de Repertori clàssic (REP), s'ha de respectar el vestuari corresponent a la variació escollida.

Recordem que les mesures de seguretat del Teatre prohibeixen l'ús de foc, cigars, espelmes, materials inflamable, tòxics i/o perillosos.

No son acceptats, (fum i carboglace, estan prohibits) o qualsevol altre producte que pugui afectar a la coreografia següent com talc, resina, purpurina, plomes, etc.

En cas de precisar atrezzo i/o escenografia específics. Queda sota la responsabilitat de cada Escola, el seu trasllat, la seva col.locació, la seva recollida i la seva custòdia.

El temps total del muntatge i del desmuntatge no podrà excedir de 30 segons.

Mides escenari 16m. amplada per 7m. de profunditat.

Fotografies i enregistraments

No està permés fer fotografies i/o enregistraments amb flash durant el concurs.

Només podran enregistrar imatges les persones autoritzades per l'organització degudament acreditades.

Les imatges captades seran propietat de l'organització pel que fa a la seva reproducció i distribució. Aquests enregistraments poden ser utilitzats amb finalitat comercial o promocional, inclosa la publicitat en benefici de tercers, siguin quins siguin els productes anunciats.

Els concursants cedeixen aquests drets a l'organització de forma permanent i irrevocable, sense límit de temps ni de lloc.

Només el comitè organitzador podrà acordar contractes amb canals de televisió o bé particulars.

Els concursants no tindran dret a cobrar honoraris per les gravacions efectuades durant la competició.

Consideracions finals

Les places són limitades i acceptades en estricte ordre d'arribada, es faran efectives un cop entregada la documentació i efectuat el pagament.

L'organització no es fa responsable de les lesions i/o accidents que es produeixin abans, durant o després del concurs (els participants tenen l'obligació d'acudir degudament assegurats).

Cada grup participant, amb menors d'edat, haurà de portar, com a mínim, una persona responsable per cada 10 participants.

L'organització no es farà responsable de les pertinences personals de les/dels participants en el concurs, han de romandre en tot moment amb els ballarins o amb una persona responsable de cuidar-los.

Es recorda que està totalment prohibit menjar i beure dins del teatre.

Per consideració al públic i als concursants no es permetrà l'entrada a la sala un cop hagi començat el Concurs.

No es podrà entrar ni sortir durant el desenvolupament del Concurs, caldrà respectar les indicacions del personal de sala.

Cal desconectar els telèfons mòbils i tot tipus d'alarmes abans de l'inici de la funció i es prega als espectadors que evitin possibles estossecs i altres sorolls que poden desconcentrar als intèrprets i molestar a la resta de públic.

El concurs es reserva el dret d’admissió.

Inscripcions de Clàssic, Jazz i Contemporani

Les INSCRIPCIons S´HAURÀN DE REALITZAR a partir l'1 d'octubre i ABANS DEL 28 DE GENER DE 2020

Procediment del concurs

Per formalitzar la inscripció:

► Omplir el formulari d'inscripció indicant, nom de l'Escola, nom i cognoms del nen/a, adreça, codi postal i població, correu electrònic i telèfon de contacte, edat i categoria, una per cada participant en el cas dels grups.
► Còpia del DNI o Passaport i una fotografia de carnet del participant.
► Autorització del representant legal en cas de menors d'edat o del participant si és major d'edat, i còpia del DNI o Passaport.
► Enviar la música de les coreografies gravades en alta qualitat.
► La participació en el concurs té un cost de:
Per ballarí:
    18€ En concepte d'inscripció per jazz, clàssic o contemporani.
Per coreografia presentada:
    32€ per coreografia grupal jazz, clàssic o contemporani
    12€ coreografia Individual clàssic o contemporani
Professors acompanyants:
    8€ per acreditació per especialitats dia 7 de març. Màxim 5 (professors/es) per Escola.
► Forma de pagament: transferència a l'Associació de Ball Tots A La Pista TALP. En la següent entitat bancària: BBVA ES80 0182 9798 28 0200062537. Preferentment un únic pagament especificant en el concepte de la transferència el nom de l'Escola.

L'enviament de tota la documentació, inclosa la música i el comprobant de pagament s'ha d'enviar per correu ordinari abans del 28 de gener de 2020 a:

Majo Mexa - Concurs Dansa
C/ del Dos de Maig, 200 entl. 3a.
08013 Barcelona
Tel. 626 37 52 43

Les places són limitades i en estricte ordre d'inscripció.

Es considerarà realitzada la inscripció un cop rebuda tota la documentació, música, el comprobant de pagament i confirmació per part de l’organització.

El fet d'inscriure's implica l'acceptació del present Reglament sense condicions i sense dret a reemborsament.

Músiques

Els participants hauran de fer arribar a l'organització les músiques de les coreografies o variacions que ballaran en format mp3., abans del 28 de gener de 2020.

La música es pot fer arribar indicant l'enllaç (wetransfer o similar), per correu ordinari o telemàticament a

Cada música haurà de presentar-se en un arxiu independent, indicant en el nom de l'arxiu: el nom del participant o grup, el títol de la cançó i variació o coreografia a la que correspon.

Cada participant es responsabilitzarà del pagament de drets d'autor si correspongués.Desenvolupament

Acreditacions

Els concursants hauran de presentar-se al Teatre Ateneu de Sant Celoni (Carretera Vella, 25 ) el dia 7 de març de 2020 a l'hora que se'ls hagi convocat per tal d'acreditar-se i conèixer en quina posició sortiran abans de l'inici del concurs.

Per agilitzar aquest tràmit, el grup s'esperarà per ordre d'arribada amb el DNI a la mà.

L'acreditació s'ha de portar sempre a sobre en lloc visible, exceptuant el moment de l'actuació, i s'ha de mostrar a qualsevol persona de l'organització que ho sol.liciti.

Les acreditacions son indispensables per poder accedir a totes les dependències del Teatre. Sempre es seguiran les indicacions de l'organització.

L'organització es reserva el dret d'admissió.

Ubicació

Teatre Ateneu de Sant Celoni
Carretera Vella, 25,
08470 Sant Celoni
Barcelona, Espanya


Concurs

El concurs de les categories de jazz, clàssic i contemporani tindrà lloc al Teatre Ateneu de Sant Celoni el 7 de març de 2020 i estarà obert al públic en general subjecte a disponibilitat d'entrades i aforament del teatre, amb venda preferent fins a 15 dies abans per a les Escoles de Dansa que tinguin alumnes participant.

Cada participant haurà de portar el 7 de març un pendrive amb només la música de la seva coreografia.

L'ordre de participació i distribució dels diferents grups serà determinat per la direcció tècnica, reservant-se el dret a possibles canvis.

Els professors o acompanyants podran accedir a camerinos amb l'acreditació corresponent.

Serà responsabilitat de cada ballarí estar preparat al seu torn per començar la seva actuació i es demanarà màxim silenci a les cametes mentre s'espera per ballar.

Es permet l'accés a la zona de backstage d'un o dos acompanyants o professors degudaments acreditats durant l'actuació del seu alumnes, però en cap cas poden contar els temps musicals sota penalització en la nota de tècnica.

Premis

En el lliurament de premis totes/tots les/els participants hauran de pujar a l'escenari amb el vestuari emprat a la coreografia en el cas d'haver participat en diferents categories podrà sortir amb el de l`última actuació.  • 1 Beca de formació de 120€

  • 2 Beques de formació de 100€

  • 1 Beca d'una setmana pel prestigiós curs d'estiu IBStage

  • Trofeus per a totes les categories

  • Premis otorgats per la botiga Klass Dance

  • Premis otorgats per Ballet Papier

  • Diploma de participació, obsequi i fotografies


La decisió d'otorgament de les beques serà sota la decisió conjunta de tots els membres del jurat i en poden optar tots els participants del concurs.

El jurat podrà declarar un premi desert.

Dret de reclamació
Només l'organització tindrà dret a dictar decisions definitives sobre qualsevol variació d'allò estipulat en les normes del Concurs.

Les decisions del jurat seran definitives i no admetràn reclamacions. En cas de dubte sobre la interpretació d'algun punt del reglament, únicament serà vàlida la versió catalana de la normativa establerta.

 

Contacte

Nom

Email

Telèfon

Assumpte

Missatge


COL·LABORADORS

Ajuntament Sant Celoni
TALP
espacio Logopedico
Ibstage
klass dance
Ballet Papier
Facebook del Concurs Dansa Baix Montseny   Instagram del Concurs Dansa Baix Montseny
Avís legal  |  Política de privacitat   |  Política de cookies
© Associació de Ball Tots A La Pista "TALP"